విద్యావ్యవస్థ

ఇది మన ప్రస్తుత విద్యావ్యవస్థ తీరు.
అసలు మనం పిల్లలకు జ్ఞానం అందించడానికి పాఠశాలలకు పంపుతున్నామా లేక వారిని హమాలీ (ఇక్కడ వారిని కించపరచడం కాదు, పెద్దవాళ్ళు చేస్తే తప్పు లేదు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అది. పిల్లలతో చేయిస్తే … ) పనులకు పంపుతున్నామా అన్నది అర్థం కానీ పరిస్థితి.

ఒకప్పటి చదువులకు ఇప్పటి చదువులకు తేడా ఎలా ఉందొ కూడా చూడండి, మార్పు రావాల్సింది వ్యవస్థలోనా లేక ముందు మనలోనా అన్నది ఆలోచిస్తే ఇలాంటి అమాయక పిల్లల బాల్యం బరువెక్కే సమస్యే ఉండదు.

పోటీ ప్రపంచం లో పోటీ ఉండాలి తప్పదు, కానీ మనసులు బరువెక్కి మార్కులు రాలేదనో లేక ర్యాంకులు రాలేదనో ఎత్తైన బిల్డింగ్స్ చూసుకునేంత పోటీ అవసరం లేదు కదా…

ఆలోచించండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *