లక్షల్లో ఫీజులు, నేల బారు చదువులు

కూరగాయల రేట్లు కొంచం పెరిగితే మనం గీచి గీచి బేరమాడుతాం.. అలాంటిది కేవలం 4 వ తరగతి చదివే పిల్లల పుస్తాకాల ఖరీదు దాదాపు 7,600/- రూపాయలు.
దీని గురించి యాజమాన్యాలను ఎందుకు గట్టిగా నిలదీయలేకపోతున్నాము, తల్లితండ్రులు అందరూ కలిసి నిలదీస్తే స్కూల్ యాజమాన్యాలు ఇంతటి ఖరీదు వసూలు చేస్తాయా..
నిజానికి స్టేట్ సిలబస్ అయినా కానీ కేంద్ర సిలబస్ అయినా కానీ 4 వ తరగతి పిల్లల పుస్తకాల ఖరీదు 1000/- రూపాయలకు మించదు. అలాంటిది మనం ఇక్కడ ఇంత డబ్బులు కట్టి వారి వారి సొంత పుస్తకాలు కొనడం ఎంతవరకు సమంజసం.

నిజానికి ఇది కేవలం ఈ ఒక్క స్కూల్ తో ఉన్న సమస్య కాదు, అన్ని రకాల కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో ఉన్న సమస్యే ఇది.. దీనిని ప్రభుత్వం ఎలాగూ ఏమి చేయలేకపోతోంది. కనీసం తల్లితండ్రులు అయినా ఒకటై నిలదీస్తే మార్పు రాదంటారా …

ఆలోచించండి

One thought on “లక్షల్లో ఫీజులు, నేల బారు చదువులు

  1. standards in govt schools is appalling. No standards to primary school teachers (my experience). Why? Then how do they got there? I think – corruption in the system. Not only that they are very irresponsible to guide or care the child. Also one or two teachers for 1-5 classes.
    All Teachers in Chaitanya school also not up to mark. But majority of them o.k. Definitely better than govt primary schools (in Andhra Pradesh). Most importantly, they are responsive towards their students.
    But fees and expenses are really prohibitive. But what can we do? Hers Govt doesn’t work for people. We have no social dynamism to resist this corrupt system.
    Govt schools are filled with low quality (especially to teach english and english medium) and irresponsible teachers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *