మౌలిక సదుపాయాల సమస్య

మా పాలన వస్తే ప్రజలను ఉద్దరించేస్తాం అని చెప్పుకొని, మేము భూస్వాములకు కాదు, పేద వారికే సేవ చెయ్యడానికి పుట్టాము అన్న విధంగా మాట్లాడే వామ పక్షాల…

Continue Reading →

కమ్యూనిజం vs ప్రజాస్వామ్యం

తియాన్మెన్ సంఘటన నేర్పిన పాఠాల నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉందా? కమ్యూనిజం vs ప్రజాస్వామ్యం అనేది చాలా దేశాల్లో జరిగిన యుద్ధమే, కానీ తియాన్మెన్ సంఘటన మాత్రం…

Continue Reading →

కమ్యూనిజం – వక్రీకరణ సిద్ధాంతాలు

    కొందరికి కమ్యూనిజం నరనరాల్లో ఇంకిపోవడానికి 90 ఏళ్లుగా వాళ్ళ సిద్ధాంతం పేరుతో ఆ పార్టీ చేస్తున్న వక్రీకరణలు, దాడులే కారణమని ఎంత మందికి తెలుసు.…

Continue Reading →

లెనిన్ విగ్రహాల కూల్చివేత … 

వ్యక్తిపూజ కు వ్యతిరేకమని చెప్పుకునే మార్క్స్ సిద్ధాంతం ఫాలో అవుతామని చెప్పుకునే కమ్యూనిస్టులు కూడా వ్యక్తిపూజ కే అంకితమయ్యారు అనుకోవాలా, లేక ఒక నాయకుని విగ్రహానికి జరిగే…

Continue Reading →