ఆసిఫా – ఉదంతంలో చీకటికోణం – నిజ నిజాలు

సరిగ్గా నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం దేశ రాజధాని నడిబొడ్డున కదులుతున్న బస్ లో అత్యంత క్రూరంగా , పాశవికంగా మానభంగం చేసి చివరికి ఆ బాధని అనుభవించ…

Continue Reading →