మన దేశంలో దిగజారుతున్న విద్యావ్యవ్యస్థ

ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యున్నత విద్యను అందించే నలందా విశ్వవిద్యాలయానికి పుట్టిళ్ళు మన దేశం, గురుకులాల పేరిట విద్యార్థులకు ఉన్నత స్థాయి విద్యని, వినయాన్ని మరియు ఇతరుల పట్ల…

Continue Reading →

లక్షల్లో ఫీజులు, నేల బారు చదువులు

కూరగాయల రేట్లు కొంచం పెరిగితే మనం గీచి గీచి బేరమాడుతాం.. అలాంటిది కేవలం 4 వ తరగతి చదివే పిల్లల పుస్తాకాల ఖరీదు దాదాపు 7,600/- రూపాయలు.…

Continue Reading →

విద్యావ్యవస్థ

ఇది మన ప్రస్తుత విద్యావ్యవస్థ తీరు. అసలు మనం పిల్లలకు జ్ఞానం అందించడానికి పాఠశాలలకు పంపుతున్నామా లేక వారిని హమాలీ (ఇక్కడ వారిని కించపరచడం కాదు, పెద్దవాళ్ళు…

Continue Reading →