మన దేశంలో దిగజారుతున్న విద్యావ్యవ్యస్థ

ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యున్నత విద్యను అందించే నలందా విశ్వవిద్యాలయానికి పుట్టిళ్ళు మన దేశం, గురుకులాల పేరిట విద్యార్థులకు ఉన్నత స్థాయి విద్యని, వినయాన్ని మరియు ఇతరుల పట్ల…

Continue Reading →