మంగళ్ పాండే – మొదటి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు

మంగళ్ పాండే .. భారత స్వాతంత్ర్యపోరాటానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన యోధుడు. 1827 జులై 19 న ప్రస్తుత ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన మామూలు…

Continue Reading →