మోడీ ప్రభంజనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తగ్గుతుందా

అటు తెలుగు రాష్ట్రాల సామాన్యుల్లోనూ, ఇటు సోషల్ మీడియా లోనూ బీజేపీ కి వ్యతిరేక పవనాలు బలంగా వీస్తున్నట్లు కనపడుతుంది. కేవలం నాలుగంటే నాలుగు సంవత్సరాలలో ఎందుకు…

Continue Reading →