కేసిఆర్ కొత్త ఫ్రంట్ ముచ్చట

ఇన్నాళ్లు ఏ మాత్రం గుర్తుకురాని పక్కరాష్ట్రాల కష్టాలు సడన్ గా సారుకు గుర్తుకురావడం కొద్దిగా విచిత్రమే అనిపించినా ఎన్నికల సమయానికి గుర్తుకురావడం మట్టుకు మంచిదే. ఈ ఆలోచన…

Continue Reading →

తెలంగాణా పొత్తులు – తెలుగుదేశం తిప్పలు

చంద్రబాబు వ్యాఖ్యల్లో ఏదైనా తేడా కనిపిస్తుందా, మొన్నటివరకు ఒకరంటే ఒకరు కత్తులు దూసుకున్న కెసిఆర్ మరియు సీబీఎన్ లు ఎన్నికల వేళకి కలిసే అవకాశం ఉండే ఉంటుంది…

Continue Reading →