తెలంగాణా పొత్తులు – తెలుగుదేశం తిప్పలు

చంద్రబాబు వ్యాఖ్యల్లో ఏదైనా తేడా కనిపిస్తుందా, మొన్నటివరకు ఒకరంటే ఒకరు కత్తులు దూసుకున్న కెసిఆర్ మరియు సీబీఎన్ లు ఎన్నికల వేళకి కలిసే అవకాశం ఉండే ఉంటుంది…

Continue Reading →